Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 2 common:people_all_forms
Новини

Українські спецслужби “ймовірно” стоять за ударами по силах “Вагнера” в Судані, – CNN
Wed, 20 Sep 2023 08:51:41
Смерть Кадирова може сколихнути весь Північний Кавказ, – експерт
Wed, 20 Sep 2023 08:51:16
Зеленський анонсував позитивне рішення щодо ATACMS
Wed, 20 Sep 2023 08:48:46
Скандальна стаття NYT: експерт розніс фейкові висновки і згадав МН-17 з ATACMS
Tue, 19 Sep 2023 15:48:03
Забудемо про 52 мільйони: науковець ошелешила демографічним прогнозом в Україні
Tue, 19 Sep 2023 15:46:02

Статут ліцею

Date: 18 квітня 2021 о 08:15, Refreshed 18 квітня 2021 о 08:21

Затверджено

Рішенням сесії Снятинської міської ради

від ________________________

№ ________________________

Снятинський міський голова

_______________ А. Б. Шумко

СТАТУТ

ДОЛІШНЬОЗАЛУЧАНСЬКОГО ЛІЦЕЮ

ІМЕНІ ЯРЕМИ ГОЯНА

СНЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

м. Снятин

2021 рік

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Долішньозалучанський ліцей імені Яреми Гояна Снятинської міської ради Івано-Франківської області (далі - ліцей) є комунальним закладом загальної середньої освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття  початкової, базової, повної загальної середньої освіти.

1.2. Повне найменування: Долішньозалучанський ліцей імені Яреми Гояна Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області.

1.3. Скорочене найменування: Долішньозалучанський ліцей імені Яреми Гояна.

1.4. Засновником ліцею є – Снятинська міська рада Коломийського району Івано-Франківської області (далі – Засновник). Уповноваженим органом управління є Відділ освіти, молодіжної політики та спорту Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області.

1.5. Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

1.6.  Юридична адреса закладу освіти: 78363,  Івано-Франківська область, Снятинський район, с. Долішнє Залуччя, вул. Шевченка 64 А.

1.7 Ліцей має такі структурні підрозділи:

початкова школа – забезпечує початкову освіту;

гімназія – забезпечує базову середню освіту;

ліцей – забезпечує профільну середню освіту.

Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів ліцею визначається Положеннями, які затверджуються керівником (директором) ліцею та погоджуються Уповноваженим органом.

1.8. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.9.   Ліцей провадить освітню діяльність на підставі ліцензії (ліцензій), виданої (виданих) в установленому законодавством порядку, діє на підставі Статуту.

1.10. Ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.11. Ліцей є неприбутковою бюджетною організацією.

1.12. Утримання ліцею здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України.

1.13. Головною метою діяльності ліцею є: забезпечення всебічного розвитку, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності, громадянської позиції.

1.14. Мовою освітнього процесу у ліцеї є українська мова.

II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЛІЦЕЮ

2.1.Головними завданнями ліцею є:

виховання громадянина України;

формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог Державних стандартів початкової загальної освіти, базової середньої освіти та профільної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини i громадянина;

реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти.

2.2. Ліцей виконує такі функції:

реалізує положення Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

задовольняє потреби громадян у здобутті дошкільної, початкової, базової середньої та профільної середньої освіти;

забезпечує єдність навчання і виховання;

формує освітню (освітні) програму (програми) ліцею;

створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

забезпечує відповідність рівня початкової, базової середньої та профільної середньої освіти Державним стандартам освіти;

охороняє життя і здоров'я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників ліцею;

формує в здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

забезпечує добір і розстановку кадрів;

планує власну діяльність та формує стратегію розвитку ліцею;

встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

видає документи про освіту відповідно до чинного законодавства;

здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

ІІІ. ОРГАНІ3АЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Освітній процес у ліцеї здійснюється відповідно до освітньої програми, розробленої та затвердженої відповідно до порядку, визначеного законодавством.

3.2. Основою для розроблення освітньої програми в ліцеї є Державний стандарт початкової освіти, базової середньої та профільної середньої освіти.

3.3. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею та затверджується його керівником.

3.4. На основі освітньої програми ліцей складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.5. Виховання здобувачів освіти у ліцеї здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

3.6. У ліцеї забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3.7. Примусове залучення здобувачів освіти ліцею до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

3.8. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їхнього віку, здібностей, інтересів, потреб, можливостей, індивідуальних особливостей освітньої діяльності та стану здоров’я.

3.9. Ліцей може здійснювати освітній процес за класно-урочною, вечірньою, груповою, індивідуальною, сімейною (домашньою) формами навчання, за потреби організовувати інклюзивне навчання або педагогічний патронаж. На підставі звернення батьків дитини або осіб, які їх заміняють, ліцей для навчання дітей з особливими освітніми потребами  утворює інклюзивні та /або спеціальні групи ( класи).

3.10. Зарахування здобувачів освіти до структурного підрозділу початкової школи проводиться наказом керівника на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка у відповідності до вимог законодавства.

3.11. Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до структурного підрозділу початкової школи.

3.12. Зарахування здобувачів освіти до структурних підрозділів базової середньої освіти (гімназії) та загальної середньої освіти (профільної (ліцею)) здійснюється у порядку встановленому чинним законодавством наказом керівника ліцею.

3.13. Навчальний рік у ліцеї розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.14. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами тощо), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються ліцеєм у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

3.15. Ліцей здійснює освітній процес за формами навчання у відповідності до чинного законодавства та п’ятиденним робочим тижнем.

Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других -четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих класах – 45 хвилин. Ліцей може обирати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

3.16. У ліцеї можуть функціонувати групи подовженого дня, які створюються та фінансуються у порядку визначеному чинним законодавством.

3.17. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, оцінювання досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється у порядку та згідно із критеріями оцінювання, встановленими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки.

3.18. Здобувачі освіти забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками у відповідності до вимог чинного законодавства.

3.19. Організація харчування здобувачів освіти, в тому числі забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, а також дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється у встановленому законом порядку.

3.20. Контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили заклад загальної середньої освіти III ступеня, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

3.21. Ліцей здійснює поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти та вибір їх форм, змісту та способу.

3.22. Переведення здобувачів освіти до наступного класу ліцею здійснюється у встановленому порядку.

3.23. Випускникам ліцею видається відповідний документ про освіту.

3.24. Документ про загальну середню освіту для дітей з порушенням  зору виготовляється у відповідності до вимог чинного законодавства за рахунок коштів державного бюджету.

3.25. Ліцей самостійно вирішує питання щодо запровадження шкільної форми для учасників освітнього процесу.

IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками освітнього процесу в ліцеї є:

- здобувачі освіти (учні, вихованці);

- керівник (директор);

- педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

4.2. Зарахування здобувачів освіти (учнів) до ліцею здійснюється, як правило, з 6 років. Здобувачі освіти мають право на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

- користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку встановленому ліцеєм відповідно до спеціальних законів;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі ;

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні ліцеєм;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.

4.3. Здобувачі освіти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею;

- повідомляти керівництво ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

4.4. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

4.6. Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, культурною, спортивною, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами ліцею;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні ліцею;

- участь у роботі колегіальних органів управління ліцею;

- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров`ю.

4.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти ліцею передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти ліцею,  формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати в здобувачів освіти ліцею усвідомлення необхідності додержуватися Конституції України та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати в здобувачів освіти ліцею повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- захищати здобувачів освіти ліцею під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров`ю здобувача освіти;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку ліцею, виконувати свої посадові обов’язки;

- повідомляти керівництво ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

4.8. Атестація педагогічних працівників ліцею є обов'язковою і здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

4.9. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до ліцею, органів управління освітою з питань освіти;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у ліцеї та його освітньої діяльності;

- отримувати інформацію щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування); подавати керівництву або засновнику ліцею заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

4.10. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- виховувати повагу до державної мови та державних символів України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею;

- сприяти керівництву ліцею у проведення розслідування щодо випадків булінгу (цькування), виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків (цькування) в ліцеї.

V. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ

5.1. Управління ліцеєм в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

засновник;

Уповноважений орган;

керівник (директор) ліцею;

колегіальний орган управління ліцею;

колегіальний орган громадського самоврядування;

інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами ліцею.

5.2. Засновник ліцею:

- затверджує установчі документи ліцею, їх нову редакцію та зміни до них;

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами ліцею.

5.3. Уповноважений орган:

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу ліцею, визначає форми контролю за діяльністю керівника (директора) ліцею;

- затверджує кошторис ліцею у порядку визначеному чинним законодавством;

- приймає фінансовий звіт ліцею у порядку, визначеному законодавством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ліцею;

- оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти;

- забезпечує створення у ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

- здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ліцеї; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом ліцею та відповідно до делегованих повноважень.

5.4. Засновник та Уповноважений орган не мають права втручатися в діяльність ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

5.5. Засновник може делегувати окремі свої повноваження Уповноваженому органу.

5.6. Засновник ліцею зобов’язаний:

- забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним ліцею на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

- у разі реорганізації чи ліквідації ліцею забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

- забезпечити відповідно до законодавства створення в ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

5.7. Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює керівник (директор).

5.8. Керівник ліцею (директор) призначається на посаду шляхом укладення контракту за результатами конкурсного відбору у встановленому порядку.

5.9. Керівник (директор) ліцею несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

5.10. Керівник (директор) є представником ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами ліцею.

5.11. Керівник (директор) ліцею в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність ліцею;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності ліцею;

- призначає на посаду та звільняє з посади заступника керівника (директора), педагогічних та інші працівників ліцею, визначає їх функціональні обов'язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- здійснює розподіл педагогічного навантаження;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ліцею;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування ліцею;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників ліцею;

- забезпечує створення у ліцеї безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ліцеї;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами ліцею.

5.12. Колегіальним органом управління ліцею є педагогічна рада. Усі педагогічні працівники ліцею мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

5.13. Педагогічна рада закладу освіти:

- планує роботу ліцею;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) ліцею та оцінює результативність її (їх) виконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників ліцею та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту ліцею та проведення громадської акредитації ліцею;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом ліцею до її повноважень.

Рішення педагогічної ради ліцею вводяться в дію рішеннями керівника ( директора) ліцею.

5.14. У ліцеї можуть діяти:

- органи самоврядування працівників ліцею;

- органи самоврядування здобувачів освіти;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

5.15. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу ліцею.

5.16. У закладі освіти можуть  бути створені та функціонувати:

- методична рада закладу, методичні об’єднання учителів; творчі (динамічні) групи вчителів;

- психологічна служба;

- спортивні та інші секції відповідно до чинного законодавства.

5.17. За рішенням засновника може створюватися наглядова (піклувальна) рада ліцею.

5.18. Наглядова (піклувальна) рада ліцею сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

5.19. Члени наглядової (піклувальної) ради ліцею мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

5.20. До складу наглядової (піклувальної) ради ліцею не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу.

5.21. Наглядова (піклувальна) рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії розвитку ліцею та контролювати її виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

- аналізувати та оцінювати діяльність ліцею та його керівника (директора);

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету ліцею і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником (директором) ліцею;

- вносити засновнику ліцею подання про заохочення або відкликання керівника (директора) ліцею з підстав, визначених законом;

- сприяти стимулюванню (заохоченню) творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами ліцею.

5.22. Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1. Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші цінності.

6.2. Вимоги до матеріально-технічної бази ліцею визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

6.3. Майно ліцею є власністю Снятинської міської ради і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, ліцей володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених засновником. 

6.4. Ліцей відповідно до вимог чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами i несе відповідальність за недотримання вимог та норм з їx охорони.

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється відповідно до законодавства та Статуту.

7.2. Джерела формування коштів та майна ліцею:

- кошти державного та місцевого бюджетів;

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти та інших послуг відповідно до укладених договорів;

- добровільні грошові внески;

- інші джерела не заборонені законодавством України.

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних ліцеєм навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов'язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Бюджетне фінансування ліцею не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначених в закладі освіти додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності ліцею та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

7.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею фінансуються за рахунок коштів засновника закладу.

7.4. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник ліцею має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

7.5. Отримані в установленому порядку ліцеєм кошти, як плата за надання послуг, гранти, дарунки та благодійні внески, а також  кошти від реалізації в установленому порядку майна та іншої діяльності (власні надходження) ліцею належать до доходів бюджету і використовуються закладом на цілі, визначені Бюджетним кодексом України.

7.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ліцеї  визначається керівником (директором) відповідно до законодавства. За рішенням керівника (директора) ліцею бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно ліцеєм або через централізовану бухгалтерію.

7.7. Доходи ліцею у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних ліцеєм від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, звільняються від оподаткування

7.8. Ліцей у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської діяльності відповідно до Статуту;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними для користування;

- користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту.

7.9. Доходи та майно або їх частини не підлягають розподілу серед працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), керівництва ліцею та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) ліцею використовуються виключно для фінансування видатків та утримання ліцею, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Ліцей має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

ІX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

9.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю ліцею здійснюється відповідно до вимог законодавства.

9.2. Інституційний аудит ліцею, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади з забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

X. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІ3АЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЛІЦЕЮ

10.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею приймає його засновник.

10.2. У випадку реорганізації ліцею його права та обов’язки переходять правонаступникові.

10.3. Ліквідація ліцею здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається засновником або уповноваженим ним органом.

10.4. Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

10.5. Ліцей відповідно до Статуту утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи.

10.6. Ліцей вважається реорганізованим або ліквідованим із дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

10.7. Уразі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

10.8. При реорганізації і ліквідації ліцею працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.9. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються за рішенням засновника і підлягають державній  реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Секретар ради                                                                     Марія Орищук

Comments:
Only authorized users can leave comments.