Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 2 common:people_all_forms

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Date: 18 квітня 2021 о 08:26

«Погоджено»     

на засіданні

педагогічної ради ліцею

від                         2020  р.

протокол № 

 

                   «Затверджую»

                    директор Долішньозалучанського

                    ліцею імені Яреми Гояна   

                    Снятинської районної ради

                     _____________  Романюк Л.Я.

                     _____________ 2020  року

Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

у долішньозалучанському ліцеї імені яреми гояна

Внутрішня система забезпечення якості освіти

у Долішньозалучанському ліцеї імені Яреми Гояна

Внутрішнє забезпечення якості освіти

Робочий навчальний план закладу

Календарно-тематичнне планування викладання предметів інваріативної та варіативної складової

Нормативно-методичне забезпечення якості освітньої діяльності

 

                              

Контроль виконання умов освітньої діяльності

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм, підручників

Кадрове

забезпечення

Академічна

доброчесність

Інформаційне

забезпечення

Матеріально-технічне

забезпечення

Навчально-методичне

забезпечення

 

                                                                         

 

Моніторинг освітньої діяльності

                                                                        

Моніторинг рівня якості знань

Самоаналіз результатів ДПА, ЗНО

Оцінювання письмових робіт

 

                            

 

Інформаційна відкритість та прозорість результатів діяльності закладу

                                                 

Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

у долішньозалучанському ліцеї імені яреми гояна

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої  освіти (далі – внутрішня система забезпечення якості) інтегрована в загальну систему управління якістю освіти у  Долішньозалучанському ліцеї імені Яреми Гояна Снятинської районної ради (далі ліцей). Вона має гарантувати якість освітньої діяльності ліцею і забезпечувати стабільне виконання  вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти.
 2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Долішньозалучанському ліцеї імені Яреми Гояна розроблено на підставі статті 41 ч. 2 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ та Закону України «Про  загальну середню освіту» від 16.01.2020 року №463-IX  і передбачає здійснення таких процедур і заходів:
 • визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої  освіти;
 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • щорічне оцінювання здобувачів загальної середньої  освіти, педагогічних працівників ліцею  та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ліцею, на інформаційних стендах;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми;
 • забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників ліцею і здобувачів  освіти;
 • інші процедури і заходи.
 1. Забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всіх працівників ліцею.

Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає: наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо); організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки та освіти; контроль освітньої діяльності в ліцеї  та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях.

 1. Внутрішня система забезпечення якості освіти у ліцеї спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу.

ІІ. ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти у ліцеї базується на таких принципах:

 • усвідомлення усіма педагогічними працівниками школи відповідальності за якість освіти що надається;
 • визнання необхідності розроблення стратегії та процедур забезпечення якості для освітніх програм що реалізуються;
 • прийняття наукових обґрунтованих рішень на основі аналізу повної об’єктивної інформації;
 • відмова від авторитарного стилю керування і перехід до лідерства;
 • постійне навчання педагогічних працівників;
 • максимальне урахування вимог до якості освіти усіх зацікавлених сторін.

2.2. Ліцей працює у взаємодії з усіма зацікавленими сторонами, до яких відносяться:

 • органи, що здійснюють управління у сфері освіти;
 • постачальники здобувачів освіти (дитячі садки, батьки);
 • педагогічний колектив ліцею;
 • здобувачі освіти та їх батьки;
 • органи місцевого самоврядування у сфері освіти тощо.

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ

ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

  1. Стандарт забезпечення якості загальної середньої освіти – це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, вчителів та учнів із забезпечення якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності.
  2. Стандарти загальної середньої освіти для кожного  освітнього рівня     розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

  1. Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти (стандарту) загальні й застосовуються в усіх структурних підрозділах ліцею.

  1. На підставі Міністерських  програм ліцею  розробляє навчальний план. Навчальний план є нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план затверджує директор і погоджує з відділом освіти.

ІV. ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  1. Ліцей регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім забезпеченням якості загальної середньої освіти, використовуючи системи контролю, що дозволяє оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідність встановленим вимогам.
  2. Внутрішня система моніторингу рівня знань дітей діє відповідно до нормативних документів ліцею:
 • Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти;
 • Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки.
  1. Система оцінювання знань здобувачів освіти включає   поточний, тематичний, семестровий, контроль знань та вмінь здобувачів загальної середньої  освіти.
  2. Державна підсумкова  атестація здобувачів  загальної середньої  освіти  здійснюється  відповідно до Положення про Державну підсумкову  атестація. Державна підсумкова атестація учнів – це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників ЗЗСО І, ІІ, III ступенів та професійно-технічних навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту, державним вимогам.
  3. Державна атестація  проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок її проведення визначається порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.
  4. Показники: рівень успішності, кількість переможців всеукраїнських і міжнародних предметних олімпіад, МАНу, творчих та інтелектуальних конкурсів, результативність  працевлаштування випускників, рейтинг ліцею у районі.

V.   ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

5.1. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей вчителів.

5.2. Ліцей забезпечує підвищення кваліфікації   педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.

 5.3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з планом-графіком, який є складовою Річного плану роботи ліцею.

5.4.  Підвищення кваліфікації   педагогічних працівників здійснюється за такими видами:   курси , семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо.

 5.5. Для вдосконалення фахової майстерності, підвищення професійного потенціалу педагогічого складу в ліцеї передбачено:

 • розширення зв'язків методичних об’єднань з колегами інших загальноосвітніх закладів міста, області, України;
 • підвищення рівня володіння педагогічними працівниками інформаційними технологіями в сучасному педагогічному процесі, врахування його в ході атестації вчителів.

VІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ   ПРАЦІВНИКІВ

6.1. Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз її якості та активізації професійної діяльності.

 6.2. Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків та індивідуальної участі в навчально-виховному процесі.

6.3. Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників, навчальну, виховну, організаційну та науково-методичну діяльність.

VІІ.    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 7.1. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів загальної середньої  освіти в ліцеї  відповідає  основним санітарно-технічним   вимогам.

 7.2. В ліцеї є адміністративний кабінет, навчальні кабінети,  комп’ютерний клас, бібліотека,  харчоблок,  спортивний зал, спортивна площадка. Споруди відповідають паспортним даним і санітарно-гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані.

 7.3. Навчальні кабінети – це окремі приміщення, які відповідають своїм призначенням санітарно-гігієнічним нормам та обладнані сучасними технічними засобами навчання. Кількість навчальних приміщень забезпечує навчання учнів в одну зміну.

  7.4. Матеріально-технічна база ліцею повністю пристосована для навчально-виховного процесу. 

 7.5. У ліцеї створено умови для доступу учнів до Інтернету.

 7.6. Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, веб-ресурсам ліцею.

 7.7. Органи учнівського самоврядування  беруть участь у громадській діяльності ліцею.

VІІІ. Організація внутрішньої системи якості освіти

8.1. Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ліцеї здійснюється на таких рівнях:

 І рівень – здобувачі середньої освіти; 

 ІІ рівень – методичні об’єднання (педагогів); 

 ІІІ рівень – дирекція ліцею.

       На першому рівні організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти психологом та соціальним педагогом здійснюється соціологічним опитуванням здобувачів освіти щодо  якості проведення навчальних занять (уроків, практичних та лабораторних робіт);

другий рівень – забезпечення якості освіти визначається за такими напрямами: контроль виконання вимог та встановлених нормативів щодо якісної організації освітньої діяльності; моніторинг поточних, проміжних результатів навчання здобувачів освіти; встановлення та оцінювання рівня досягнень складових компетентностей здобувачів освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання ( семестр).

Третій рівень реалізується директором, заступником директора з навчально-виховної роботи:

 • збір та опрацювання інформації про хід і результати освітнього процесу в ліцеї, якість планування, контроль рівня досягнень здобувачами освіти  для прийняття на цій основі управлінських рішень (відповідно до Положення про внутрішній контроль у Долішньозалучанському ліцеї імені Яреми Гояна);
 • управління якістю (методи та види діяльності оперативного характеру, що використовуються для виконання вимог до середньої освіти та встановлених нормативів);
 • щорічне оцінювання здобувачів освіти;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення функціонування та постійне вдосконалення інформаційної системи ліцею;
 • забезпечення публічної інформації про освітні програми; встановлення оперативного зворотного зв’язку з випускниками ліцею.

ІХ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

9.1. Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти Долішньозалучанського ліцею імені Яреми Гояна та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої  освіти. Особи, які навчаються в ліцеї, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного рівня результатів навчання.

9.2. Адміністрація ліцею визначає основні принципи та механізми забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

 9.3. Основними завданнями запобігання плагіату в ліцеї є формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм законодавства про авторське право і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах ліцею.

9.4. Профілактика плагіату в ліцеї здійснюється шляхом контролю з  боку адміністрації  за правильним оформленням педагогічними працівниками посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень.

9.5. Усі підготовлені до друку навчальні видання розглядаються на засіданнях Методичної Ради школи.

X. САМООЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ.

        ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

10.1. Для забезпечення дієвості внутрішньої системи забезпечення якості в ліцеї діяльність структурних підрозділів спрямовано на:

 • удосконалення наявної інформаційної системи структурних підрозділів шляхом відстеження динаміки процесів у часі  та  в розрізі навчальних програм;
 • запровадження процедури щорічного самооцінювання ефективності діяльності  методичних об’єднань вчителів-предметників (реалізація визначених планів і встановлених завдань, виконання навчальної функцій та впливу зовнішніх чинників (зміни у сфері освіти,  пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі тощо);

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

 • забезпечення удосконалення системи постійного моніторингу в ліцеї, пошук ефективних форм і методів моніторингу;
 • забезпечення подальшої практики публічної звітності ліцею  про діяльність.

 10.2. Створення загальношкільної інформаційної системи моніторингу якості, яка б забезпечувала інтеграцію баз даних структурних підрозділів, характеризуючи:

 • досягнення учнів та показники їхньої успішності;
 • результати працевлаштування випускників ліцею;
 • якісний склад та ефективність роботи вчителів;
 • наявні навчальні та матеріальні ресурси.

Comments:
Only authorized users can leave comments.